Publicaties

2019 – Equality of arms: is aanvulling van een uitspraak een eenzijdig belang (art. 32 Rv)?

TvPp 2019, p. 111-114

2019 – De Zutphense Juffrouw – de rechter als automaat?

MC magazine januari 2019 (no. 97)

2018 – Digitale spoed: gaat dat wel goed? Artikel 117 Rv onder KEI

TvPp 2018, p. 52-54

2014 – Cassatie

Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2014, p. 444-466

2000 –¬†Kartelverbod en arbitrage

Ondernemingsrecht 2000, p. 25-26

1998 – Tussen Duisburg en Apeldoorn: internationale cessie

 WPNR 1998/6297, p. 21-27; met reactie en naschrift in WPNR 1998/6312, p. 291-292

Rijpma Cassatie & Litigation
WTC The Hague Business Center
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

T: +31 70 2390014
M: +31 6 543 672 77
E: rijpma@rijpma-cassatie.nl

KVK: 27187340

Rijpma Cassatie & Litigation kan geen derdengelden ontvangen
en heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.

Disclaimer
Rijpma Cassatie & Litigation is de handelsnaam van Mr. D. Rijpma Advocatuur B.V. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Rijpma Cassatie & Litigation van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.rijpma-cassatie.nl. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de som van hetgeen in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Rijpma Cassatie & Litigation wordt uitbetaald, en het eigen risico dat volgens de verzekering niet ten laste van de verzekeraar is.

Algemene Voorwaarden | Cookie Statement | Kantoorklachtenregeling | Privacy Statement

Rechtsgebiedenregister
Mr D. Rijpma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Cassatie (civiel); Burgerlijke procesrecht (arbitrage; litigation). Deze registratie verplicht Mr. Rijpma elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

NEEM CONTACT OP