Kernexpertise van Rijpma Cassatie & Litigation is de civiele cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Derk Rijpma gebruikt zijn jarenlange cassatie-ervaring bij procedures in alle instanties. Hij adviseert en procedeert met een scherp analytisch inzicht en een vindingrijke, persoonlijke aanpak. Met hart voor de cliënt en met hart voor het recht.

Kernexpertise van Rijpma Cassatie & Litigation is de civiele cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Derk Rijpma gebruikt zijn jarenlange cassatie-ervaring bij procedures in alle instanties. Hij adviseert en procedeert met een scherp analytisch inzicht en een vindingrijke, persoonlijke aanpak. Met hart voor de cliënt en met hart voor het recht.

Juridische dienstverlening:

analytisch, flexibel & gedegen

1. Advies

Rijpma Cassatie & Litigation adviseert over procedures in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Dat doen we met verstand van zaken en met oog voor de situatie van de cliënt.

3. Procedures

Wij treden op voor eisers, verzoekers en verweerders in alle instanties. Onze toegevoegde waarde ligt in het cassatieperspectief dat wij bieden.

2. Second opinion

Bij twijfel over een cassatie-advies, of over een ander procesadvies, kunt u ons inschakelen voor een second opinion. Met onze analytische blik en brede kennis van zaken vinden wij oplossingen voor complexe problemen.

4. Begeleiding

Wij begeleiden procedures bij rechtbanken en gerechtshoven met het oog op een mogelijk cassatieberoep. Dat doen we in goede samenwerking met onze correspondenten.

Juridische dienstverlening:

analytisch, flexibel & gedegen

1. Advies

Rijpma Cassatie & Litigation adviseert over procedures in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Dat doen we met verstand van zaken en met oog voor de situatie van de cliënt.

2. Second opinion

Bij twijfel over een cassatie-advies, of over een ander procesadvies, kunt u ons inschakelen voor een second opinion. Met onze analytische blik en brede kennis van zaken vinden wij oplossingen voor complexe problemen.

3. Procedures

Wij treden op voor eisers, verzoekers en verweerders in alle instanties. Onze toegevoegde waarde ligt in het cassatieperspectief dat wij bieden.

4. Begeleiding

Wij begeleiden procedures bij rechtbanken en gerechtshoven met het oog op een mogelijk cassatieberoep. Dat doen we in goede samenwerking met onze correspondenten.

Waarom Rijpma?

Rijpma Cassatie & Litigation is gespecialiseerd in cassatie. Wij adviseren opdrachtgevers over procedures in alle instanties. Onze toegevoegde waarde is ons cassatieperspectief. Derk Rijpma is een litigator pur sang, gespecialiseerd in cassatie en het burgerlijk procesrecht. Hij was cassatiecompagnon bij Trenité Van Doorne en bij Ekelmans & Meijer. Derk studeerde privaatrecht en rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij is reserve-majoor b.d. der Militair Juridische Dienst.

Waarom Rijpma?

Rijpma Cassatie & Litigation is gespecialiseerd in cassatie. Wij adviseren opdrachtgevers over procedures in alle instanties. Onze toegevoegde waarde is ons cassatieperspectief. Derk Rijpma is een litigator pur sang, gespecialiseerd in cassatie en het burgerlijk procesrecht. Hij was cassatiecompagnon bij Trenité Van Doorne en bij Ekelmans & Meijer. Derk studeerde privaatrecht en rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij is reserve-majoor b.d. der Militair Juridische Dienst.

Rijpma Cassatie & Litigation
WTC The Hague Business Center
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

T: +31 70 2390014
M: +31 6 543 672 77
E: rijpma@rijpma-cassatie.nl

KVK: 27187340

Rijpma Cassatie & Litigation kan geen derdengelden ontvangen
en heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.

Disclaimer
Rijpma Cassatie & Litigation is de handelsnaam van Mr. D. Rijpma Advocatuur B.V. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Rijpma Cassatie & Litigation van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.rijpma-cassatie.nl. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de som van hetgeen in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Rijpma Cassatie & Litigation wordt uitbetaald, en het eigen risico dat volgens de verzekering niet ten laste van de verzekeraar is.

Algemene Voorwaarden | Cookie Statement | Kantoorklachtenregeling | Privacy Statement

Rechtsgebiedenregister
Mr D. Rijpma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Cassatie (civiel). Deze registratie verplicht Mr. Rijpma elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

NEEM CONTACT OP