Analytisch, flexibel & gedegen

Kernexpertise van Rijpma Cassatie & Litigation is de civiele cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Cassatie- en appelprocedures zijn vaak complex.  Wij adviseren opdrachtgevers over de mogelijkheden in cassatie en in hoger beroep, en wij procederen voor hen bij de Hoge Raad en de gerechtshoven. Dat doen wij door onze brede ervaring en expertise te combineren met een scherp analytisch inzicht en een vindingrijke, persoonlijke aanpak. Wij betrekken onze correspondenten bij de cassatieprocedure, en wij bieden hen daarover helderheid op een laagdrempelige manier.

Derk Rijpma is gespecialiseerd in civiele cassatie en burgerlijk procesrecht. Daarnaast heeft Rijpma Cassatie & Litigation ruime ervaring met andere rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht, vermogensrecht, goederenrecht, zakenrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht. Door deze brede kennis van zaken kunnen we flexibel op onbekend terrein acteren. Met hart voor de cliënt en met hart voor het recht.

Analytisch, flexibel & gedegen

Kernexpertise van Rijpma Cassatie & Litigation is de civiele cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Cassatie- en appel procedures zijn vaak complex.  Wij adviseren opdrachtgevers over de mogelijkheden in cassatie en in hoger beroep, en wij procederen voor hen bij de Hoge Raad en de gerechtshoven. Dat doen wij door onze brede ervaring en expertise te combineren met een scherp analytisch inzicht en een vindingrijke, persoonlijke aanpak. Wij betrekken onze correspondenten bij het cassatieprocedure, en wij bieden hen daarover helderheid op een laagdrempelige manier.

Derk Rijpma is gespecialiseerd in cassatie (civiel) en burgerprocesrecht (arbitrage, litigation). Daarnaast heeft Rijpma Cassatie & Litigation ruime ervaring met andere rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht, vermogensrecht, goederenrecht, zakenrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht. Door deze brede kennis van zaken kunnen we flexibel op onbekend terrein acteren. Met hart voor de cliënt en met hart voor het recht.

U kunt bij ons terecht voor:

  1. Advies over de mogelijkheden in cassatie en in appel
  2. Second opinion in cassatie en in appel
  3. Het instellen van cassatieberoep en het voeren van verweer bij de Hoge Raad
  4. Het begeleiden of Voeren van procedures in eerste aanleg en in hoger beroep met het oog op cassatie

U kunt bij ons terecht voor:

  1. Advies over de mogelijkheden in cassatie en in appel
  2. Second opinion in cassatie en in appel
  3. Het instellen van cassatieberoep en het voeren van verweer bij de Hoge Raad
  4. Het begeleiden of Voeren van procedures in eerste aanleg en in hoger beroep met het oog op cassatie

Rijpma Cassatie & Litigation
WTC The Hague Business Center
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

T: +31 70 2390014
M: +31 6 543 672 77
E: rijpma@rijpma-cassatie.nl

KVK: 27187340

Rijpma Cassatie & Litigation kan geen derdengelden ontvangen
en heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.

Disclaimer
Rijpma Cassatie & Litigation is de handelsnaam van Mr. D. Rijpma Advocatuur B.V. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Rijpma Cassatie & Litigation van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.rijpma-cassatie.nl. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de som van hetgeen in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Rijpma Cassatie & Litigation wordt uitbetaald, en het eigen risico dat volgens de verzekering niet ten laste van de verzekeraar is.

Algemene Voorwaarden | Cookie Statement | Kantoorklachtenregeling | Privacy Statement

Rechtsgebiedenregister
Mr D. Rijpma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Cassatie (civiel); Burgerlijke procesrecht (arbitrage; litigation). Deze registratie verplicht Mr. Rijpma elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

NEEM CONTACT OP